Kwalifikacja do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) tzw. mikropolaryzacji mózgu

Kwalifikacja do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) tzw. mikropolaryzacji mózgu

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS, transcranial direct current stimulation) jest bezbolesną, nieinwazyjną i dobrze tolerowaną metodą stymulacji mózgu, wykorzystującą zjawisko plastyczności, wspomagającą proces terapeutyczny.

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym wspomaga proces odbudowy i tworzenia nowych połączeń nerwowych. Metoda polega na przyłożeniu do głowy dwóch elektrod (anoda, katoda) oraz podaniu prądu o wartości zazwyczaj nie przekraczającej natężenia 1mA, który powoduje polaryzację komórek piramidowych na ich błonie podstawowej w warstwach korowych mózgu.

Cykl terapeutyczny polega zazwyczaj na 10 sesjach stymulujących, podczas których mózg poddawany jest od kilku do kilkunastominutowej stymulacji prądem stałym.

Zastosowanie metody:

U dorosłych

 • rehabilitacja po udarach oraz urazach mózgu
 • terapia afazji (zaburzeń mowy)
 • dysfagia (zaburzenia połykania)
 • zaburzenia procesów poznawczych – zespoły otępienne m.in. choroba Alzheimera choroba Parkinsona
 • depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD), schizofrenia (objawy negatywne)
 • ból przewlekły m.in. fibromialgia, neuralgia nerwu trójdzielnego
 • migrena
 • uzależnienia np. od alkoholu
 • zaburzenia odżywiania (np. bulimia, anoreksja, binge-eating disorder, BED)
 • szumy uszne

U dzieci

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • zespół Downa i inne wady genetyczne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • zespół deficytu uwagi (ADD), spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy
 • problemy z uczeniem się, zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)
 • zaburzenia odżywiania (np. bulimia, anoreksja, binge-eating disorder, BED)

Z tej formy stymulacji mózgu mogą również korzystać osoby zdrowe, które chcą poprawić koncentrację, zapamiętywanie i zdolności uczenia się, planowania, podejmowania decyzji.

Przeciwwskazania

 • padaczka (przeciwwskazanie względne)
 • uszkodzenie skóry głowy
 • choroby nowotworowe
 • ciąża
 • ferromagnetyczne /metalowe ciała obce w obszarze stymulacji (jak np. klipsy chirurgiczne, implanty)
 • rozrusznik serca

Zabiegi mikropolaryzacji (tDCS) przeprowadzane są przez:

Poradnia Logopedyczna „Mrówka”
Września 62-300, ul. Koralowa 11
Tel. 537 202 303 lub 882 071 007

UMÓW WIZYTĘ
X