Usługi

Konsultacje neurologiczne osób dorosłych:

szczegółowe badanie podmiotowe (wywiad medyczny)

badanie przedmiotowe w tym szczegółowe badanie neurologiczne

przeprowadzenie diagnostyki różnicowej (zaplanowanie badań diagnostycznych)

zaproponowanie planu leczenia

USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych

neurologiczne badania profilaktyczne dla pracowników

możliwość wizyt domowych

Zakres działalności obejmuje konsultację, diagnostykę oraz leczenie następujących schorzeń z dziedziny neurologii:

bóle głowy (m.in. bóle głowy typu napięciowego, migrena, klasterowy ból głowy)

zawroty głowy i zaburzenia równowagi

bóle kręgosłupa, zespoły korzeniowe (rwa kulszowa, rwa udowa, rwa barkowa)

padaczka

stany po urazach mózgu

zaburzenia snu

choroby układu pozapiramidowego: m.in. choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, dystonia, drżenie, inne zaburzenia ruchowe

choroby nerwowo-mięśniowe: m.in. miastenia, miopatia, miotonia polineuropatia, mononeuropatia

chorób naczyniowe mózgu: udary, malformacje naczyniowe, stan po udarze mózgu

choroby otępienne: m.in. choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego

stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne

oraz inne schorzenia neurologiczne

Każda wizyta w gabinecie neurologicznym posiada własną specyfikę.
Może mieścić się w ramach czasowych – od 30 do 60 minut
UMÓW WIZYTĘ
X